Curriculum vitae

Resumé

Jeg er en kompetent og udviklende IT projektleder. Jeg er udadvendt og selvdreven. Mit primære fokus i dag er projektledelse på det faglige tekniske plan. Jeg brænder for IT og synes jeg er på den helt rette hylde når jeg kan lede og samtidigt få det tekniske under neglende. Min forretningssans sammen med mine tekniske færdigheder gør mig ideel til at samle trådende i de projekter jeg er involveret i. Jeg er altid klar på at videreudvikle mig selv og mine omgivelser.

Om mig

Jeg har en sund livstil der både indebærer sund kost og motion. Jeg har et lavt sygefravær, faktisk kun ganske få sygedage inden for de sidste mange år. Jeg har været leder på Roskilde Festival for over 200 frivillige og har deltaget i bestyrelsesarbejde i min boligforening i en længere årrække. Jeg har altid et fritidsprojekt i gang, der tit kan bidrage med erfaringer jeg kan bruge professionelt og socialt.

Uddannelse og Certificeringer / Kurser

Kvalifikation Sted År
Forretning og Ledelse IT-Universitet i København 2013
MCSA: SQL Server 2012 Selvstudie Undervejs
Prince2 Foundation E-Learning 2011
ITIL Foundation V3 Teknologisk Institut 2010
Cand.IT IT-Universitet i København 2002 – 2005
HA.mat Copenhagen Business School 1999 – 2002

Sprogkundskaber

Jeg taler og skriver flydende Dansk og Engelsk. Mit tredje sprog er tysk og kan karakteres som middelmådigt.

Kompetencer

Nedenstående liste dækker over kompetencer jeg har brugt professionelt.

Ledelse

Medarbejderudvikling, Medarbejdermotivering, Projektledelse, Projektledelse – Outsourcing, PRINCE2, IT Infrastructure Library (ITIL), Procesanalyse, Kravspecifikation, Tilbudsskrivning (fx efter K02), Change Management, Release Management, forretningsudvikling.

Infrastruktur og drift

Microsoft Windows Server 2003/2008/2012, Microsoft SQL Server (MS SQL), Microsoft Internet Information Server (IIS), Microsoft Office SharePoint Server (MOSS), VMWare, Firewall (ISA, Cisco, D-Link), Active Directory (AD), Microsoft Exchange Server (MS Exchange), Micrsoft Biztalk, DHCP, Microsoft Team Foundation Server (TFS), Digitale Signaturer og Certifikater, Axosoft OnTime.

Programmering

Enterprise Arkitektur, .NET, C#, ASP.NET, MVC, LINQ, Entity framework, Webservices, SQL, BI, CSS, XML, XSD / XSL / XSLT, JavaScript, Kryptering/Signering, Java 2 Standard Edition (J2SE), Directory Servers/LDAP, Security Assertion Markup Language (SAML).

Integrationer

Borger.dk, Virk.dk, NemLogin, NemId, Navision Stat, CVR Online, CPR Services, Scanjour Captia EFS, Digital Moterregister, Betalingsmoduler (DIBS, Epay), Danmarks Miljøportal, NopCommerce.

Erhvervserfaring

2003 – til dags dato, Udviklende Teknisk Projektleder i Resultmaker

Resultmaker er en softwarevirksomhed med eget patenteret produkt og konsulentdel, som har sit virke primært i Danmark men også i Sverige, Holland, Polen med flere og outsourcing i både Thailand og Indien.

Jeg har et meget alsidigt job hvor jeg kommer forbi en del jobfunktioner, som interagerer med næsten alle de lande virksomheden er i.

Primært er jeg projektleder, og har ansvaret for at mine projekter hænger teknisk sammen, men også økonomisk. Jeg driver selv projektudvidelser og er en væsentlig person i pre-sales fasen. Mine nuværende projekter involverer både medarbejdere fra Danmark, men også i høj grad medarbejdere fra vores Indiske outsourcing firma. Her leder jeg 3-4 medarbejdere med daglig kommunikation og styring af projekterne.

På udviklingsplan udvikler jeg nye produkter eller nye features i nuværende produkter. Programmeringen foregår primært i .NET. Arbejdet inkluderer dog også opsætning og vedligeholdelse af Windows Server 2003 og 2008 med dertilhørende IIS. En del af programmeringsprocessen inkluderer databaser hvorfor opsætning og vedligeholdelse af databaser også er en del af mine arbejdsopgaver. Dette foregår primært i Microsoft SQL Server.

Jeg har en del kunde- og leverandørkontakt. Jeg er med i salgsprocessen under tilbudsskrivningen, hvor det især er drift og sizing af miljøer der er mit kerneområde. Jeg har god erfaring med besvarelse af SKI udbud, og processen omkring denne tilbudsskrivning. Endvidere bidrager jeg til post-sales processen, hvor den solgte løsning skal gennemføres.

Leverandørkontakten er blandt andet i forbindelse med kundeprojekter, men også interne opgaver. Disse opgaver omhandler fx indkøb af udstyr til virksomheden. I denne proces, arbejder jeg med at få den rigtige pris, leveringstid og de helt rigtige betingelser på plads.

Dette giver sig også udtryk i større aftaler, hvor der fx skal forhandles en hostingaftale hos en ekstern leverandør til fordel for et solgt projekt. Denne aftale skal naturligvis være tæt koordineret med det aktuelle projekt.

Jeg har i de senere år været en nøgleperson i at opbygge virksomhedens Service Desk efter ITIL principperne. Dette gælder både eksterne arbejdsgange, i hvordan kunde og partnere skal henvende sig og hvordan disse skal håndteres. Internt er ITIL benyttet til at styrke arbejdsgangene så Service Level Agreements, effektivitet og rapportering er i fokus.

Jeg har været med i ansættelsesforløb, hvor forberedelse til kandidaten ved en praktisk opgave og efterfølgende interview har været min rolle.

Projekter

Jeg har været med i adskillige projekter og jeg har beskrevet nogle af de mere betydningsfulde her.

Klageportal

Projektet omhandler en større klageportal for en styrelse, der ønsker at modernisere processen omkring klager. I projektet er jeg Teknisk Projektleder, der ud over projektledelse også enten leder eller selv udvikler integrationer. Disse integrationer tæller Navision Stat, Scanjours Captia EFS, DIBS betalingsløsning, SAML ved Danmarks Miljøportal med flere.

Digital Motor Register (DMR)

I forbindelse med Digital Motor Register er der en lang række interessenter der skal foretage ændringer og nye integrationer. Jeg har ansvaret for ministeriets ændringer og integrationer. En væsentlig del af udviklingen foregår ved Outsourcing hvorfor det stiller større krav til projektledelse og kravspecifikation.

Et ministerium

Jeg er fungerende projektleder og primær kontakt for denne kunde. Ud over dette består mine opgaver i at løse problemer, foretage installation af software, håndtering af certifikater med videre. Endvidere bidrager jeg også til løsning af de organisatoriske udfordringer et projekt af denne størrelse kommer ud for.

Virk.dk

I dette projekt har jeg været med til at styre supportopgaver og kundekontakten på projektlederplan. Jeg har i den forbindelse haft en del med ITIL og changeprocedurer at gøre. Jeg har også været med i udviklingsprocessen for CVR, CPR, DanID Ldap Certifikatservice og SAML integrationer.

Borger.dk - herunder en række kommuner

Mit engagement i Borger.dk er primært en assisterende projektledende rolle, hvor jeg bistår med problem og incident management.