Prince2 og ITIL

Certificeringer er en vigtig brik til dokumentation af evner, men endnu vigtigere er evnerne certificereringerne symboliserer.

Selvom en certificering i sig selv ikke gør forskellen mellem en dygtig medarbejder og en knap så dygtig medarbejder, kan det være med til at sætte fokus på Best Practices og man kan undgå at opfinde den dybe tallerken.

Både Prince2 og ITIL er vigtige ingredienser i IT-projekter, og de er med til at holde projekter og organisationer på rette spor. Prince2 og ITIL er med til at skabe en fælles platform for sprogbrug og begreber, definere nødvendige roller og til at sikre, at fokus er på kundens ønsker og behov.